SINAİ MÜLKİYET KANUNU

12563 SINAİ MÜLKİYET KANUNU Kanun Numarası : 6769 Kabul Tarihi : 22/12/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/1/2017 Sayı : 29944 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 58 BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. (2) Bu Kanun;…

"SINAİ MÜLKİYET KANUNU"