ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30088 ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik ticarette güven damgasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet…

"ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞ"