ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

  Resmi Gazete Tarihi: 25.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27857 ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ile Ek 1…

"ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ"